Centre of Contemporaty Art "DAKH" actors

Vladislav Troitskyi

Tetyana Vasylenko

Anatoliy Georgijovich Cherkov

Elena Lesnikova

Marko Halanevych

Roman Iasinovskyi

Ruslana Khazipova

Natalka Bida

Solomiia Melnyk

Nataliya Perchishena

Back
Go to